ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ

នមត្ថុ រតនត្តយស្ស! សូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះត្រៃរ័ត្នដោយសេចក្តីគោរព!

បណ្តាញសង្គម ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ សូមស្វាគមន៍ ! សូមនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍និងទស្សនៈនានាផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនា ដោយ ចុះឈ្មោះចូលកាន់គណនី ។ សូមអរគុណចំពោះការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ! យើងរួមគ្នាជួយព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរដោយខ្មែរដើម្បីខ្មែរ !

សាត​ ស៊ាន់
  • បព្វជិត
  • ភ្នំពេញ
  • ប្រទេសកម្ពុជា
ចែកចាយទៅ Facebook
ចែករំលែក Twitter បណ្តាញសារខ្លី
  • ធម្មបរិយាយថ្ងៃនេះ
  • ប្រធានបទ (3)
  • ដំណឹងពិធីបុណ្យនានា
  • រូបថត (100)
  • សៀវភៅរូបថត
  • វីដេអូ

ការពិភាក្សារបស់ សាត​ ស៊ាន់

អំពើល្អបុគ្គលធ្វើបានដោកម្រ តែអំពើបាបបុគ្គលធ្វើបានដោយងាយ

ដាក់ប្រធានបទ សីហា 27, 2012 0 Replies

យាទិសំ វប្បតេ ពីជំ តាទិសំ លភតេ ផលំ កល្យាណការី ច កល្យាណំ បាបការី​ ច បាបកំ។អានត...

វិរិយេន ទុក្ខមចេ្ចតិ

ដាក់ប្រធានបទពិភាក្សានេះដោយ. ចម្លើយថ្មី ដោយ សាត​ ស៊ាន់ សីហា 27, 2012. 1 Reply

អានត...

កាដូដែលអ្នកបានទទួល

Gift

សាត​ ស៊ាន់ មិនទាន់បានទទួលកាដូណាមួយទេ!

ប្រគេន/ជូនកាដូ

 

ទំព័ររបស់ សាត​ ស៊ាន់

សកម្មភាពថ្មីៗបំផុត

Chhin sokrita liked សាត​ ស៊ាន់'s photo
វិច្ឆិកា 9, 2012
សាត​ ស៊ាន់ liked សាត​ ស៊ាន់'s photo
វិច្ឆិកា 4, 2012
សាត​ ស៊ាន់ posted photos
វិច្ឆិកា 4, 2012
សាត​ ស៊ាន់ liked សាត​ ស៊ាន់'s photo
វិច្ឆិកា 4, 2012
សាត​ ស៊ាន់ liked សាត​ ស៊ាន់'s discussion អំពើល្អបុគ្គលធ្វើបានដោកម្រ តែអំពើបាបបុគ្គលធ្វើបានដោយងាយ
វិច្ឆិកា 4, 2012
សាត​ ស៊ាន់ liked សាត​ ស៊ាន់'s discussion អំពើល្អបុគ្គលធ្វើបានដោកម្រ តែអំពើបាបបុគ្គលធ្វើបានដោយងាយ
វិច្ឆិកា 4, 2012
សាត​ ស៊ាន់ commented on សាត​ ស៊ាន់'s photo
រូបថតតូច

DSC00792

"សុតវា សីលវា​ សូរា វីរវា សិទ្ធិកា ពលី  អលុទ្ធា បិយរូបា ច មនិ្តនោដ្ធង្គមុច្ចរេ"
សីហា 27, 2012
សាត​ ស៊ាន់ commented on សាត​ ស៊ាន់'s photo
សីហា 27, 2012
សាត​ ស៊ាន់ liked សាត​ ស៊ាន់'s photo
សីហា 27, 2012
ប្រធានបទពិភាក្សា ដាក់ប្រកាសដោយ សាត​ ស៊ាន់
សីហា 27, 2012
សាត​ ស៊ាន់ ឆ្លើយតប ទៅនឹងការពិភាក្សា 'វិរិយេន ទុក្ខមចេ្ចតិ'
"គេឆ្លងសេចក្តីទុក្ខលំបាកបានដោយការព្យាយាម "
សីហា 27, 2012
សាត​ ស៊ាន់ posted photos
សីហា 27, 2012
សាត​ ស៊ាន់ posted a photo
កក្កដា 16, 2011
សាត​ ស៊ាន់ posted a photo
កក្កដា 14, 2011
សាត​ ស៊ាន់ បានបន្ទាន់សម័យ ទំព័រប្រវត្តិរូបរបស់គេ
កក្កដា 14, 2011
សាត​ ស៊ាន់ posted photos
កក្កដា 12, 2011

ប្រវត្តិរូបនិវេទន៍

គោត្តនាម និង អត្តនាម
សាត ស៊ាន់
សម្មតិនាមៈ
សិរីបញ្ញោ
ភេទៈ
បព្វជិត
កម្រិតវប្បធម៌ៈ
មធ្យម
ការងារៈ
សមណសិស្ស
ចំណង់ចំណូលចិត្តៈ
ព្រះពុទ្ធសាសនា
គតិបណ្ឌិតៈ
ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យ

រូបថតរបស់ សាត​ ស៊ាន់

កំពុងផ្ទុក...

ក្តារវិចារ

សូមចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់ ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ ដើម្បីបញ្ចេញយោបល់!

ចូលរួម ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ

  • មិនទាន់មានអ្នកណាបញ្ចេញវិចារទេ!

Quiz

 
 
 

គតិបណ្ឌិតសម្រាប់ខ្មែរ

ភ្ជាប់តំបន់បណ្តាញ

វត្តពោធិការាម ទូរទស្សន៍TempleNews ព្រះបណ្ឌិតហុកសាវណ្ណ ព្រះធម៌សម្រាប់ខ្មែរ
*********************

ផ្លាកពុទ្ធសាសនាខ្មែរ

កំពុងផ្ទុក...

អ្នកកំពុងអាន 7/9/2012

  Betsson

សួស្តីថ្ងៃខួបកំណើត!

ខួបកំណើតថ្ងៃស្អែក

ដំណឹងពិធីបុណ្យនានា

សម្តេចជួន ណាត

ព្រះពុទ្ធសាសនាសង្គម

អំពីស្ត្រីខ្មែរ

© 2014   Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ.

ផ្លាកនានា  |  រាយការណ៍ពីបញ្ហា  |  Terms of Service