ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ

នមត្ថុ រតនត្តយស្ស! សូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះត្រៃរ័ត្នដោយសេចក្តីគោរព!

វេបសាយព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ សូមស្វាគមន៍ ! សូមនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍និងទស្សនៈនានាផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនា ដោយ ចុះឈ្មោះចូលកាន់គណនី ។ សូមអរគុណចំពោះការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ! យើងរួមគ្នាជួយព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរដោយខ្មែរដើម្បីខ្មែរ !

វចនានុក្រម-បាលី-ខ្មែរ

អានវចនានុក្រមបាលី-អង់គ្លេសទាញយក

អានវចនានុក្រមសំស្ក្រឹត-ចិន

អានវចនានុក្រមសីហឡៈ-អង់គ្លេស

វេយ្យាករណ៍បាលី-អង់គ្លេសទាញយក

វេយ្យាករណ៍បាលី-អង់គ្លេស

គោលវេយ្យាករណ៍បាលីកច្ចាយនៈ

វេយ្យាករណ៍បាលី-សីហឡៈ-អង់គ្លេស

ព្រះត្រៃបិដកបាលី

សៀវភៅធម៌ផ្សេងៗ(អង់គ្លេស)

វចនានុក្រមអង់គ្លេសបាលីអន្លាញ

==

អ (អព្យ) មិន,មិនមែន,មិនមាន,មាន...មិនមាន, គ្មាន,រក...គ្មាន, អ-នេះមកពីសព្ទថា ន មានវិធីប្រើដូចតទៅនេះ

-ប្រើចុះមុខនាមដែលមានអក្សរដើមជាព្យញ្ជនៈ ត្រូវផ្លាស់ ន ជា អ ឧ. អមនុស្សោ ( ន មនុស្សោ)=មិនមែន មនុស្ស, អបុត្តកោ (ន បុត្តកោ) =មិនមានបុត្រ ។

-ប្រើចុះមុខនាមដែលមានអក្សរដើមជាស្រៈ ត្រូវផ្លាស់ ន​ ជា អន ឧ.អនរិយោ (ន អរិយោ )=មិនមែន ព្រះអរិយៈ ។

ប្រើ-ចុះមុខកិរិយាក្រិត ឧ. អកត្វា ( ន កត្វា) =មិនធ្វើហើយ។

-ប្រើចុះមុខកិរិយាអាខ្យាត ៣ វិភត្តិ គឺ អជ្ជត្តនី ហិយត្តនី កាលាតិបត្តិ ប្រែថា បាន ឧ.អកាសិ (អ+ កាសិ) =បានធ្វើហើយ ។

អំស(បុំ,នបុំ) ចំណែក,ផ្នែក,ជ្រុង,មុម,ភាគ,ហ៊ុន,រយៈ,ស្មា ។

អំសេ ករោតិ បង់លើស្មា,ពានា,ពាតលើស្មា,ពាក់លើស្មា

អំសតីតំសេ ក្នងសម័យព្រេងនាយ

ឯកំសេន ដោយចំណែកមួយ,ដោយជាក់លាក់,ដោយពិត,ដោយឥតសង្ស័យ,មិនខាន

ឯកេន អំសេន...ឯកេន អំសេន ដោយដៃឬស្មាម្ខាង...និង....ដោយដៃឬស្មាម្ខាងទៀត

អំសបច្ចង្សេន/អំសបច្ចំសេន តាមចំណែករៀងៗខ្លួន,ដោយចំណែករបស់ខ្លួនៗ

មេត្តង្ស ផ្នែកមិត្តភាព

ចតុរង្ស ៤ ជ្រុង

ឆឡង្ស ៦ ជ្រុង

អដ្ឋង្ស ៨ ជ្រុង

សោឡសង្ស ១៦ ជ្រុង

អំសកូដ (នបុំ) ចង្កួយស្មា​ ។

អំសពន្ធន (នបុំ) ក្រណាត់ពាតស្មា,ក្រណាត់ពានា,ស្បៃពានា,ក្រណាត់បង់ស្មា,ក្រមា,អ័ង្សៈ

អំសពទ្ធក (បុំ) =អំសពន្ធន

អំសវដ្តក (នបុំ) =អំសពន្ធន

អំសា (ឥ) ជម្ងឺឫសដូងបាត,រោគឫសដូងដុះ

អំសិ(ឥ) ជ្រុង,មុម,ជាយ (ដូច អំស)

អំសុ (បុំ,នបុំ) ចេស,អំបោះ,ចុងចេស ,ចុងអំបោះ,រោមក្រណាត់; រស្មី,កាំរស្មី,ពន្លឺ ។

អំសុក(នបុំ) សំពត់,ក្រណាត់ ។

អំសុមាលី (បុំ) ដួងអាទិត្យ ។

អកដ (គុ) ដែលគេមិនបានធ្វើ,ដែលគ្មានអ្នកណាធ្វើ,កើតឯង,តាមធម្មជាតិ

អកដបព្ភារេ ក្នុងល្អាងធម្មជាតិ ឬ ត្រង់ញកភ្នំកើតឯង ។

អកដយូស(បុំ) ទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិ

 

គតិបណ្ឌិតសម្រាប់ខ្មែរ

ភ្ជាប់តំបន់បណ្តាញ

វត្តពោធិការាម ទូរទស្សន៍TempleNews ព្រះបណ្ឌិតហុកសាវណ្ណ ព្រះធម៌សម្រាប់ខ្មែរ
*********************

Badge

Loading…

អ្នកកំពុងអាន 7/9/2012

  Betsson

Birthdays

There are no birthdays today

Events

ព្រះពុទ្ធសាសនាសង្គម

អំពីស្ត្រីខ្មែរ

វិចារនានាក្នុងព.ស.ខ

© 2018   Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service