ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ

នមត្ថុ រតនត្តយស្ស! សូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះត្រៃរ័ត្នដោយសេចក្តីគោរព!

វេបសាយព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ សូមស្វាគមន៍ ! សូមនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍និងទស្សនៈនានាផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនា ដោយ ចុះឈ្មោះចូលកាន់គណនី ។ សូមអរគុណចំពោះការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ! យើងរួមគ្នាជួយព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរដោយខ្មែរដើម្បីខ្មែរ !

សូមស្វាគមន៍ចូលកាន់ទំព័រព្រះធម្មរតនៈ
សូមព្រះតេជគុណ
និង
ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រីករាយស្តាប់ព្រះធម៌តាមប្រាថ្នា!
«*ព្រះធម៌រមែងរក្សាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌
*»
*****

ប្រវត្តិព្រះពុទ្ធសមណគោត្តមនិងព្រះពុទ្ធ ២៨ព្រះអង្គ

.............
ធម្មទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យនានា


ព្រះតេជគុណ បណ្ឌិតហុក សាវណ្ណ
Powered by eSnips.com

Last updated by ភិក្ខុធម្មានន្ទ Sep 18, 2010.

គតិបណ្ឌិតសម្រាប់ខ្មែរ

ភ្ជាប់តំបន់បណ្តាញ

វត្តពោធិការាម ទូរទស្សន៍TempleNews ព្រះបណ្ឌិតហុកសាវណ្ណ ព្រះធម៌សម្រាប់ខ្មែរ
*********************

Badge

Loading…

អ្នកកំពុងអាន 7/9/2012

  Betsson

Birthdays

Birthdays Today

Events

ព្រះពុទ្ធសាសនាសង្គម

អំពីស្ត្រីខ្មែរ

© 2018   Created by ភិក្ខុធម្មានន្ទ.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service